Siionin Lähetyslehti 90 vuotta

Aimo Hautamäki:
Siionin Lähetyslehti 10/2001.

Siionin Lähetyslehti täytti lokakuun 10. päivänä 90 vuotta. Päätös lehden perustamisesta tehtiin vuosikokouksessa Kokkolassa 9.10.1911. Lehti alkoi ilmestyä seuraavan vuoden alussa. Oli syntynyt ensimmäinen vanhoillislestadiolaisten keskusjärjestön kustantama lehti. Siionin Lähetyslehden synty liittyi läheisesti vuonna 1906 perustettuun Lähetystoimen päätoimistoon ja laajenevaan lähetystyöhön. Lehdessä voitiin kertoa lähetystyöstä, jota Lähetystoimen päätoimisto teki kotimaassa ja ulkomailla. Samalla lehti viritti lukijoita omakohtaiseen vastuuseen Jumalan valtakunnan työstä. Lehden tilausmaksuista saaduilla varoilla voitiin lähettää puhujia sinne, mistä seurapyyntöjä oli tullut. Raamatun tekstejä: selittävät kirjoitukset olivat Siionin Lähetyslehdessä alusta lähtien keskeisellä sijalla. Lehden tavoitteenahan oli olla "kuni öljypuun lehvä" niille, jotka harvoin pääsivät sanankuuloon. Kun Päivämies alkoi ilmestyä syksyllä 1954, uutis- ja tiedotusaineisto siirtyi siihen.

1990-luvun alku oli vanhoillislestadiolaisuudessa nopeasti laajenevan ulkolähetystyön aikaa. SRK järjesti enenevässä määrin seuroja maamme rajojen ulkopuolella. Tämän lisäksi sisälähetystyö laajeni maamme rangaistuslaitoksiin.

Lähetystyön laajeneminen toi haasteen myös julkaisutoiminnalle. Siihen vastattiin osaltaan valjastamalla Siionin Lähetyslehti entistä enemmän palvelemaan lähetystyötä. Lehden toimitusvastuu siirrettiin lähetystyön toimialalle. Hartauskirjoitusten ohella alettiin lukijoille kertoa lähetystyön etenemisestä: ja sen tuomista haasteista. Ulkomaalaisia varten alettiin julkaista vieraskielisiä kirjoituksia. Englannin-, saksan-, viron- ja venäjänkieliset kirjoitukset saivat lehdessä vakituisen sijan. Tämän lisäksi ryhdyttiin julkaisemaan kolmesti vuodessa 16-sivuista venäjänkielistä liitettä. Näin Siionin Lähetyslehti palasi juurilleen. Lehteä perustettaessahan lähtökohtana oli, että: se eri tavoin edistäisi SRK:n lähetystyötä.

Vuosikymmenien aikana Siionin Lähetyslehti on saanut lukijoidensa jakamattoman hyväksynnän ja tuen. Toivon, että lehti säilyisi kristityille läheisenä ja rakkaana lehtenä, joka muuttuvan ajan keskelläkin olisi "kuni öljypuun lehvä".

Päivitetty 11.12.2006 14:53
© Lestadiolaisuus.info

Sponsored by ProKarelia