Kuusamon kirkkoneuvosto kieltää jumalanpalveluksen televisioinnin

Helsingin Sanomat 80/23.3.1966

Kuusamon kirkkoneuvosto on päättänyt kieltää jumalanpalveluksen televisioimisen Käylän rajaseutukappelista. Syyksi on ilmoitettu se uskonnollinen vakaumus, että televisio kuten elokuvatkin on syntiä. Suomen televisio on jo alustavasti valmistellut tätä Eurovisioon pyydettyä televisiointia, jonka piti tapahtua samoihin aikoihin Rukan televisioaseman vihkiäisten kanssa 17.4. Nyt on kirkkoneuvosto kuitenkin pitkän keskustelun ja äänestyksen jälkeen evännyt televisiointiluvan äänin 8 – 3. Televisiolle myönnettiin lupa kuvata Käylän kirkkoa ulkopuolelta. Lupa on kuitenkin tarpeeton, koska julkisia rakennuksia saa kuvata muutenkin. Kolme kirkkoneuvoston jäsentä puolsi luvan antamista. He katsoivat sen kieltämisen herättävän kiusallista huomiota varsinkin, kun ohjelmaa on pyydetty Eurovisioon. Tapaus on tähän asti ainutlaatuinen. Maassamme on noin 700 kirkkoa ja jumalanpalvelus on televisioitu paristakymmenestä. Samassa kokouksessa ratkaistiin toinenkin uskonnollinen kiistakysymys. Kuusamossa on viime aikoina keskusteltu siitä, voidaanko seurakunnan nuorisotyöntekijäksi palkata muu henkilö kuin pappi. Kirkkoneuvosto päätti maanantaina julistaa haettavaksi nuoriso-ohjaajan viran.

Lestadiolaiset: TV on syntiä

Pastori Heikki Kalima on ollut mukana valmistelemassa Kuusamon Käylän rajaseutukappelista televisioitavaa jumalanpalvelusta,
- Olen tänään postittanut Kuusamon kirkkoneuvostolle osoitetun kirjeen kirkkoherra A.J.Poukkulalle sekä nelijäseniselle rajaseututoimikunnalle, jonka hallussa kappeli varsinaisesti on. Tästä syystä päätös kielteisestä suhtautumisesta vaikuttaa yllättävältä ja ennenaikaiselta. Kun edellisen kerran keskustelin asiasta kirkkoherra Poukkulan kanssa oli hänen suhtautumisensa televisiointiin periaatteessa myönteinen.

- Rajaseututoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä, joista käsittääkseni kolme on suhtautunut luvan antamiseen myönteisesti. Lestadiolaisten kielteinen asennoituminen on peräisin Rauhanyhdistyksen päätöksestä, jonka mukaan televisio on synti.

- Aikanaanhan radioon suhtauduttiin samalla tavalla, mutta nyt ovat lestadiolaisetkin käsittäneet, että radio päinvastoin palvelee heidänkin asiaansa. Kuusamon monissa lestadiolaiskodeissa on televisio, mutta koska Rauhanyhdistys tuomitsee television, syntyy luonnollisesti kaksinaismoraalia ja ihmiset kantavat salakatselustaan huonoa omaatuntoa.

- Mutta koska televisiot joka tapauksessa ajan mittaan ilmestyvät yhä useampiin koteihin, olisi syytä ryhtyä asialliseen keskusteluun.. Tulevaa sukupolvea pitäisi opettaa suhtautumaan televisioon yhtä viileästi ja kriitillisesti kuin muihinkin teknillisiin välineisiin.

- Jos tuntee Kuusamon paikalliset olosuhteet, voi hyvin ymmärtää, että usein puutteessa ja köyhyydessä elävään taloon ei televisio ”maallisine turhuuksineen” ole suositeltavaa ajanvietettä.

- Mutta tässä rajaseutukappelia koskevassa keskustelussa en ymmärrä, miksi paikkakuntalaiset kieltäytyisivät toimittamasta sikäläistä ohjelmaa televisioon. Television kautta pääsisi paikallinen jumalanpalvelusmuoto ja lestadiolaiset tavat ja perinteet esille aidoimmassa muodossaan. Kuusamolaistenkin on kypsyttävä henkisesti ryhtyäkseen suhtautumaan asiaan oikein. Uskon kuitenkin, että ohjelma-asiassa voidaan päästä yksimielisyyteen, totesi pastori Kalima.

Päivitetty 08.01.2005 07:02
© Lestadiolaisuus.info

Sponsored by ProKarelia