Lestadiolaiset keskittävät äänet Aholle.

 

Kaleva 10.1.2000 (STT)
200 vuotta sitten syntyneen Lars Levi Laestadiuksen nostattama lestadiolaisuus on oppinut taidon vaikuttaa. Uskonnosta ja perheestä peruselinvoimansa ammentava liike on kyennyt lisäämään yhteiskunnallista painoaan, teologian tohtori Juha Seppo arvioi. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirkkohistorian professori Seppo sanoo, että lestadiolaisuus on löytänyt ulottuvuuksia, jotka tuntuvat sosiaalisessa, kulttuurisessa, taloudellisessa ja myös poliittisessa kentässä. Ulottuvuuksien löytymistä on pohjustanut varsin laaja kulttuurinen muutos – valmius osallistua on avartunut. Liike on karistanut harteiltaan tehokkaasti sosiaalista sulkeutuneisuutta, Seppo korostaa.
Poliittisesti tiedostavaa
Avautumisestaan huolimatta lestadiolaisuus pysyy edelleen tietyiltä osin tiukan suljettuna "oikeiden uskovien" yhteisönä. Toisaalta se vain vahvistaa entisestään mahdollisuuksia vaikuttaa voimavarat keskittämällä. Hyvä esimerkki on politiikka. Sepon mukaan lestadiolaisuus on aina ollut poliittisesti tiedostava liike, joka asettuu vankasti porvaririntamaan. Parhaiten liikkeen arvoihin on kyennyt vastaamaan keskusta. Seppo arvioi, että ylivoimainen enemmistö lestadiolaisista äänestää tulevissa presidentin vaaleissa Esko Ahoa. Jonkin verran ääniä ohjautunee lähinnä kokoomukselle. Suomen ja Pohjoismaiden suurimman herätysliikkeen äänten merkityksen tietää myös Aho, jonka puheissa pulpahtelevat usein liikkeelle tärkeät arvot, Seppo kiteyttää.
Koulutusta ja yrittämistä
Lestadiolaisuus panostaa yhä vahvemmin myös talouselämään ja koulutukseen. Työ ja yrittäjyys on aina ollut liikkeessä arvossaan, koska työnteon katsotaan pitävän ihmisen poissa pahanteosta. Talouselämään pyritään vaikuttamaan kaikilla tasoilla. Liike ei aseta esteitä hakeutua keskeisiin tehtäviin, Seppo tähdentää.Hänen mukaansa selkeästi on nähtävissä myös koulutuksen lisääntyminen. Lapsille tarjotaan mieluusti mahdollisimman korkea koulutus.Lestadiolaisuus vaikuttaa niin ikään vahvasti kirkon sisällä. Suhde on muuttunut aiempaa toimivammaksi ja herätysliikkeellä on selkeä pyrkimys lisätä panostaan kirkon työssä, Seppo arvioi.
Jäsenet hajallaan
Lestadiolaisuuden avautuminen ja liikkeen painopistevalinnat liittyvät paljolti ympäröivän yhteiskunnan muuttumiseen. Sama muutos on laajentanut pohjoisen herätysliikkeeksi mielletyn lestadiolaisuuden karttaa. Työ vie mukanaan. Jäseniä on muuttanut erittäin paljon mm. pääkaupunkiseudulle, Lahteen sekä Kaakkois- ja Keski-Suomeen. Muuttoliikkeen takia lestadiolaisuuden levinneisyyskarttaa on enää vaikea piirtää. Kahdesta asiasta liike pitää kuitenkin tiukasti kiinni. Uskonnollisen opin ytimeen eivät muutoksen tuulet ole juurikaan kajonneet. Toinen keskeinen asia on perhe. Määrällisen elinvoimansa lestadiolaisuus on perustanut nimenomaan vahvaan perhetraditioon, Seppo huomautta