Kela, Jouni:
PohjolanSanomat 11.1.2000

 

Laestadiuksen herättämät osaavat vaikuttaa. Presidentinvaaleissa äänet keskitetään Aholle.

200 vuotta sitten syntyneen Lars Levi laestadiuksen nostattama lestadiolaisuus on oppinut taidon vaikuttaa. Uskonnosta ja perheestä peruselinvoimansa ammentava liike on kyennyt lisäämään yhteiskunnallista painoaan, teologian tohtori Juha Seppo arvioi….professori Seppo sanoo, että lestadiolaisuus on löytänyt ulottuvuuksia, jotka tuntuvat sosiaalisessa, kulttuurisessa, taloudellisessa ja myös poliittisessa kentässä. Ulottuvuuksien löytymistä on pohjustanut varsin laaja kulttuurinen muutos – valmius osallistua on avartunut. Liike on karistanut harteiltaan tehokkaasti sosiaalista sulkeutuneisuutta, Seppo korostaa.
Avautumisestaan huolimatta lestadiolaisuus pysyy edelleen tietyiltä osin tiukan suljettuna "oikeiden uskovien" yhteisönä. Toisaalta se vain vahvistaa entisestään mahdollisuuksia vaikuttaa voimavarat keskittämällä.
Hyvä esimerkki on politiikka. Sepon mukaan lestadiolaisuus on aina ollut poliittisesti tiedostava liike, joka asettuu vankasti porvaririntamaan. Parhaiten liikkeen arvoihin on kyennyt vastaamaan keskusta. Seppo arvioi, että ylivoimainen enemmistö lestadiolaisista äänestää tulevissa presidentin vaaleissa Esko Ahoa. Jonkin verran ääniä ohjautunee lähinnä kokoomukselle.
Suomen ja Pohjoismaiden suurimman herätysliikkeen äänten merkityksen tietää myös Aho, jonka puheissa pulpahtelevat usein liikkeelle tärkeät arvot, Seppo kiteyttää.
Lestadiolaisuus panostaa yhä vahvemmin myös talouselämään ja koulutukseen. Työ ja yrittäjyys on aina ollut liikkeessä arvossaan, koska työnteon katsotaan pitävän ihmisen poissa pahateosta.
Talouselämään pyritään vaikuttamaan kaikilla tasoilla. Liike ei aseta esteitä hakeutua keskeisiin tehtäviin, Seppo tähdentää. Hänen mukaansa selkeästi on nähtävissä myös koulutuksen lisääntyminen. Lapsille tarjotaan mieluusti mahdollisimman korkea koulutus. Lestadiolaisuus vaikuttaa niinikään vahvasti kirkon sisällä. Suhde on muuttunut aiempaa toimivammaksi ja herätysliikkeellä on selkeä pyrkimys lisätä panostaan kirkon työssä, Seppo arvioi.