Arkkipiispa vastasi Kortesalmelle
Suomen Uutiset 43/25.10.1979

 

Rauhanyhdistys ei usko kirkon pelastavan

 

Siltä osin kuin kirjeenne ja sen liitteet koskevat uskonnon ja politiikan sekoittamista toisiinsa, asia sivuaa myös Suomen evankelisluterilaista kirkkoa, huomauttaa arkkipiispa Mikko Juva vastauskirjeessään kansanedustaja J. Juhani Kortesalmen lähettämään kirjeeseen. Lokakuun alussa arkkipiispalle osoittamassaan avoimessa kirjeessä Kortesalmi kiinnitti kirkon päämiehen huomiota maassamme laajalti tapahtuvaan poliittiseen painostukseen mm. uskonnon varjolla.

                      Kortesalmi oli kirjeessään maininnut lestadiolaiseen uskonsuuntaukseen kuuluvien Suomen Rauhanyhdistyksen jäsenten kohdistaneen SMP:n jäseniin ja kannattajiin painostusta, jonka tarkoituksena on ollut estää ihmisiä tukemasta SMP:n politiikkaa. Vastauskirjeessään Juva toteaa Suomen Rauhanyhdistyksen asennoituvan kirkkoon siten, ettei kirkon johdolla ole juuri edellytyksiä vaikuttaa yhdistyksen toimintaan: ”Se (yhdistys) tunnustaa kirkon esivallan ulkonaisissa asioissa, mutta ei katso suomen kirkossa opetettavan yleisesti sellaista evankeliumia, joka riittäisi ihmisen pelastukseen. Mainittu yhteisö on luonut oman järjestönsä, jonka piirissä kaikki sen ja sen jäsenten varsinainen uskonnollinen toiminta tapahtuu.”
                      Vaikka Juvan mielestä valituksen kohteen pitäisi olla ensisijaisesti Suomen Rauhanyhdistyksen, hän ilmoittaa lähettäneensä Kortesalmen kirjeen tiedoksi kaikille maamme piispoille. Mainittakoon, että kansanedustaja Kortesalmi on uskonnon varjolla tapahtuneesta poliittisesta painostuksesta tehnyt mm. kaksi eduskuntakyselyä sekä ollut yhteydessä mm. Suomen Rauhanyhdistyksen johtohenkilöihin. Mikään ei ole kuitenkaan auttanut, vaan painostus on jatkunut entisellään.