SMP:n Kortesalmelta kirje arkkipiispalle
Kotimaa 16.10.1979

 

Poliittista painostusta uskonnon varjolla

 

Kansanedustaja J.Juhani Kortesalmi (Smp) on arkkipiispa Mikko Juvalle lähettämässään avoimessa kirjeessä kiinnittänyt huomiota maassamme laajalti tapahtuvaan poliittiseen painostukseen mm. uskonnon varjolla. Kortesalmi mainitsee lukuisia esimerkkejä sekä oman vaalipiirinsä (Oulu) että lapin läänin alueelta, jolloin uskontoa on räikeällä tavalla sotkettu politiikkaan. Eräillä paikkakunnilla erityisesti lestadiolainen uskonsuuntaus on pelotellut Smp:hen lukeutuvia ehdokkaita väittämällä mm., ettei Smp muka ole uskonnon kannalla ja että vain keskustapuoluetta äänestämällä pääsee taivaaseen. Myös Suomen Rauhanyhdistyksen jäsenet ovat kohdistaneet Smp:n kannattajiin ja jäseniin painostusta, jonka tarkoituksena on ollut estää ihmisiä tukemasta Smp:n politiikkaa.
                      Arkkipiispa Juvalle lähettämässään kirjelmässä kansanedustaja Kortesalmi viittaa mm. siihen, että  ”erityisesti maamme vasemmistopuolueet ovat olleet vaatimassa tasa-arvoa ja kansanvallan laajentamista kaikissa mahdollisissa ja jopa mahdottomissa yhteyksissä”. ”Toisin on asian laita kuitenkin arkipäivän elämässä. Poliittinen painostus, mielipide- ja työmaaterrori rehottavat ja sen harjoittajina esiintyy etupäässä juuri vasemmistopuolueisiin sekä myös keskustapuolueeseen lukeutuvia kiihkomielisiä kansalaisia eikä oikeistokaan ole aivan synnitön.”

                      ”Kuluneen vuoden aikana olen saanut kuulla useilta Smp:hen lukeutuvilta kansalaisilta tietoja siitä, miten heitä tai heidän lähiomaisiansa on painostettu juuri uskonnon varjolla, on ilmoitettu että ei pääse taivaaseen, jos kannattaa tai äänestää Smp:tä tai käy Smp:n tilaisuuksissa. Vieläpä monia Smp:hen lukeutuvia henkilöitä on kutsuttu lestadiolaisten kokouksiin nuhdeltavaksi ja pyydätetty anteeksi julkisesti sitä, että he ovat rohjenneet tunnustaa Smp:n värejä. Jopa on pidetty yöllisiä istuntoja, joissa vanhoja ihmisiä on kiusattu ja painostettu niin kauan, että nämä ovat lopulta sitten katsoneet parhaaksi luopua toimimisesta Smp:n riveissä ainakin julkisesti.” Kortesalmi kertoo.

                      ”Arvoisa arkkipiispa, lähetän Teille tämän kirjeen siinä uskossa ja toivossa, että Te kirkkomme ylimpänä esipaimenena käyttäisitte vaikutusvaltaanne, jotta tällaiset yhteiskuntaelämäämme täysin sopimattomat piirteet voitaisiin mahdollisimman nopeasti poistaa kiekomme ja uskonnollisen elämän piiristä” kirjoittaa Kortesalmi kirjeessään.