Heikki Jussila
Siionin Lähetyslehti 4/1918Sammakot kurnuttavat

 

Minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoisia. (Ilm. 16: 13) Sammakot, jotka ovat saastaisten henkien vertauskuvia, ilmestyvät riettailemaan kuudennen enkelin päivinä, jolloin vihan malja kuivaa suuren Eufratin virran vedet ja itäisen vaaran nostattaa. Niillä on kullakin oma virtensä, kun ne maanpiirin kuninkaitten eteen kurnuttamaan saapuvat. Ja kun ne ihmeitä tekevät, niin niitä kaikki uskovat ja sotaan yhtyvät.

Ensimmäinen sammakko lähti lohikäärmeern suusta, joka koko maanpiirin eli, ja se kurnutti, että sota on välttämättä alotettava ja muutamissa päivissä vastustajat murskattava. Se selittää joukoilleen, että sitä voimaa kun sinulla on, ei voi mikään muu voi  vastustaa. Jos tulee vastaan meri, sinullahan ori ensiluokan laivasto,  pääset sen yli ja jos vihollinen ahdistaa siellä, niin sinähän pääset piiloon veden alle hädän hetkellä ja voit sieltä tuhota vastustajan ja olla herrana merellä. Jos tulee vuori eteen, niin sinulla on ensiluokan miljoona-armeija, joka on voittamaton ja joka pian tallaa rautasaappailla kaikki viholliset. Ja jos hätä sattuisi tulemaan, niin sinähän voit kaivautua maahan tai siirtyä vahvojen linnojesi turviin, jotka ovat voittamattomat.

Toinen sammakko lähti pedon suusta, pedon, joita koko maan piiri ihmetteIi ja kumarsi, sanoen: "kuka on tämän pedon kaltainen ja kuka voi sotia sitä vastaan?" ja joka avasi suunsa pilkkoja puhumaan Jumalaa vastaan, pilkkaamaan hänen nimeänsä, sanaansa, majaansa ja niitä, jotka taivaassa asuvat ja joka sai vallan kaikkein sukukuntain päälle ja kansain, kielten ja pakanain ylitse. Se rietas sammakko on kurnuttanut, että porvarillinen yhteiskuntajärjestys ja sen säätämät lait ovat kaiken pahan syy ja siksi se on perustuksiaan myöten kukistettava ja kaikki sen säätämät lait ovat tallattavat, ja että on kasvatettava uusi yhteiskunta, jossa ei saa mikään laki orjuuta eikä saa olla rikkaita eikä köyhiä jne, Sen tähden on sotarintama käännettävä porvareita vastaan ja ne tapettava.

Kolmas sammakko lähti väärän profeetan suusta, hänen, joka on riettaallisin kaikista ja joka istuu verenkarvaisen pedon päällä, täynnänsä pilkkanimiä, huoruuden ja maan kauhistuksen äiti. Se viettelee maan asuvaisia riettauden viinalla ja saattaa kaikki, rikkaat ja köyhät, pienet ja suuret, vapaat ja palvelijat, ottamaan merkin otsaansa ja oikeaan käteensä, ja ettei kenkään taitanut ostaa eikä myydä, jolla ei se merkki ollut, taikka pedon nimi, eli hänen nimensä luku. Se väärän profeetan rietas sammakko on kurnuttanut, että uskonto on kaiken pahan syy ja että joka ei petoa kumarra, se on tapettava, Sentähden on rintama käännettävä uskonto'a vastaan ja piiritettävä pyhäin leirit ja rakas kaupunki. Sen kautta uIkokullatut kieltävät uskontonsa ja ottavat ennen merkin otsaansa tai oikeaan käteensä, kuin marttyyrikruunun. Mutta totiset opetuslapset ovat uskollisia kuolemaan asti ja ottavat ennen marttyyrikruunun kanssa kunnian kruunun, kuin kieltävät sen Herran, joka heidät ostanut on.

Kun lohikäärme enkelinsä kanssa sodassa suuren Mikaelin ja hänen enkelinsä kanssa ei voittanut, vaan tuli ulosheitetyksi taivaasta maan päälle, ja kun peto ei myöskään valtaan päässyt yksinänsä, vaan jäi kuvapatsaaksi voitettuna ruumiina makaamaan maan päälle, niin sallittiin väärän profeetan antaa hengen sille pedon kuvalle ja se kolmiyhteys liittoutuu ja kokoontuu Armageddonin kirottuun sotaan, julistaen, että se, joka ei alistu ja petoa kumarra, on tapettava. "Se on ruuppu pohjassa ja viimeinen vaiva; ja viimeiseltä perkele potkaisee pohjan pois tynnyristä."

Mutta kiittäkäämme taivaan ja maan suurta Luojaa, joka muistaa laumaansa ja lähettää tulen taivaasta lopettamaan maailman pahuuden ja korjaamaan kotiin ne, jotka Karitsalle merkityt ovat ja jotka eivät pedon merkkiä ottaneet. ”Valitut, valitut, te, joilla on usko, älkää peljätkö maailman tuskaa!” Karitsa on voittava, sillä Hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas. ”Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan.”